COMUNICAT DE PRESĂ

 

In perioada 01.01.2019-31.12.2021 Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, in calitate de Lider de proiect, in parteneriat cu Spitalul Central Județean Békés au implementat  proiectul „Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and peripheral vascular diseases in Békés-Timis counties“.

 

Proiectul a fost finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională cu   2.301.346,47 euro prin intermediul Programului Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritară 4- Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății, Obiectiv specific 4.1 – Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite, Prioritatea de investiții (Ip) 9/a – Investiții în infrastructura medicală și socială.

 

            Valoarea totală a proiectului: 2.707.466,44 euro, din care 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile FEDR, 15% cofinanțare de la bugetul de stat pentru partenerul maghiar, 13% cofinanțare de la bugetul de stat și 2% fonduri proprii pentru partenerul român.

 

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea serviciilor de sănătate în două instituții medicale din județele Timiș și Békés pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice, în beneficiul populației din zona Timiș – Békés printr-o abordare incluzivă și modernă.

 

Principalele activități și rezultate ale proiectului:

Prin intermediul proiectului au fost  modernizate 6 departamente medicale (3 la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și 3 la Spitalul Central Județean Békés).

 

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara a achiziționat echipamente medicale pentru modernizarea a 3 departamente medicale:

Pentru  modernizarea Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală

s-au achiziționat : 1 angiograf ,1 ecograf ,1 software cardiac pentru RMN

Pentru modernizarea Secția Clinică de Medicină Internă

s-au achiziționat:  2 ecografe , 4 monitoare de presiune sanguină și 4 monitoare EKG cu 2 soft-uri

Pentru  modernizarea Secția Clinică de Anestezie Terapie Intensivă I s-au achiziționat: 7 paturi medicale ATI, 4 electrocardiografe și 2 defibrilatoare portabile.

 

 

 

             Spitalul Central Județean Békés a achiziționat echipamente medicale pentru modernizarea a 3 departamente medicale:

Pentru modernizarea Departamentul de Cardiologie Invazivă din Gyula s-a achiziționat: 1 dispozitiv DSA (Angiografie digitală)

Pentru modernizarea Ambulatoriul de Cardiologie din Békéscsaba, s-a achiziționat : 1 dispozitiv de diagnosticare cu ultrasunete

Pentru  modernizarea Ambulatoriul de Cardiologie din Gyula s-a achiziționat:

1 dispozitiv de diagnosticare cu ultrasunete 3D

 

40 de specialiști din domeniul medical din județele Timiș și Békés și-au îmbunătățit competențele și abilitățile medicale în domeniul diagnosticului și tratamentului bolilor cardiovasculare și vasculare periferice, prin participarea la 4 workshop-uri.

200 de persoane au beneficiat de informații despre prevenirea bolilor cardiovasculare și vasculare periferice prin participarea la patru seminarii pentru publicul larg.

5000 de persoane au beneficiat de informații privind stilul de viață sănătos și riscul bolilor cardiovasculare și vasculare , prin elaborarea și distribuirea a 2500 de broșuri, de către cei doi parteneri.

1500 de persoane din județele Timiș au beneficiat de screeningul asigurat de către Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

1500 de persoane din Csongrad au beneficiat de screeningul asigurat de către Spitalul Județean Békés

 

Pentru detalii suplimentare:

Prof. Dr. Tomescu Mirela Cleopatra, Manager de proiect,

E-mail: tomescu.mirela@umft.ro

Dr. Oprea Maria-Olimpia, Coordonator medical proiect

E-mail: olimpiaoprea@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței și care necesită o abordare comună, precum și soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune și dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde județele Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș pe partea română a graniței și, respectiv, județele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

 

Conținutul acestui comunicat de presă nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.