Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and peripheral vascular diseases in Békés – Timiș counties

Acromin: Team Cardio Prevent

Cod eMS: ROHU396

    Proiectul Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and peripheral vascular diseases in Békés – Timiș countieseste finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională cu 2.301.346,47 euro prin intermediul Programului Interreg V-A România-Ungaria

Axa prioritară 4 – Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății

Obiectiv specific 4.1 – Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite

Prioritatea de investiţii (Ip) 9/a – Investiţii în infrastructura medicală și socială

Lider de proiect:

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timişoara

Partener: 

Spitalul Central Județean Békés

Valoarea totală a proiectului 2.707.466,44 euro, din care:

✔ 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile FEDR

✔ 15% cofinanţare de la bugetul de stat pentru partenerul maghiar

✔ 13% cofinanţare de la bugetul de stat  și 2% fonduri proprii pentru partenerul român

Durata proiectului: 36 luni (01.01.2019 – 31.12.2021)

Obiectivul general al proiectului:

Îmbunătățirea serviciilor de sănătate în 2 instituții medicale din județele Timiș și Békés pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice, în beneficiul populației din zona Timiș – Békés printr-o abordare incluzivă și modernă

Obiectivul specific 1:

Îmbunătățirea infrastructurii de sănătate pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice în 2 instituții de sănătate din zona Timiș – Békés

Obiectivul specific 2:

Îmbunătățirea accesului populației din zona Timiș – Békés la informații privind sănătatea și la servicii medicale de calitate pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice

Achiziționarea și instalarea de echipamente medicale performante pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice

4 workshopuri comune pentru personalul medical din cele două județe în vederea îmbunătățirii abilităților medicale în domeniul diagnosticului și tratamentului bolilor cardiovasculare și vasculare periferice

4 seminarii pentru publicul larg în care se vor transmite informații despre prevenirea bolilor cardiovasculare și vasculare periferice

Transfer de cunoștințe între personalul medical al celor două spitale partenere, inclusiv realizarea a 2 protocoale medicale comune

Activități de screening în cele două județe pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice

Principalele rezultate preconizate ale proiectului:

6 departamente medicale vor fi modernizate prin intermediul proiectului:

✔ 3 la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

✔ 3 la Spitalul Central Județean Békés

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara va achiziționa echipamente medicale pentru modernizarea a 3 departamente medicale:

Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală

Secția Clinică de Medicină Internă

Secția Clinică de Anestezie Terapie Intensivă I

Pentru a moderniza Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală se vor achiziționa:

1 angiograf

1 ecograf

1 software cardiac pentru RMN

Pentru a moderniza Secția Clinică de Medicină Internă se vor achiziţiona:

2 ecografe

4 monitoare de presiune sanguină

4 monitoare EKG cu 2 soft-uri

Pentru a moderniza Secția Clinică de Anestezie Terapie Intensivă I se vor achiziționa:

7 paturi medicale

4 electrocardiografe

2 defibrilatoare portabile

Spitalul Central Județean Békés va achiziționa echipamente medicale pentru modernizarea a 3 departamente medicale:

Pentru Departamentul de Cardiologie Invazivă din Békés se va achiziţiona:

1 dispozitiv DSA (Angiografie digitală)

Pentru Ambulatoriul de Cardiologie din Békéscsaba, se va achiziţiona:

1 dispozitiv de diagnosticare cu ultrasunete

Pentru Ambulatoriul de Cardiologie din Gyula se va achiziţiona:

1 dispozitiv de diagnosticare cu ultrasunete 3D

2500 de persoane vor fi informate cu privire la prevenirea și diagnosticul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice în județul Timiș

1500 de persoane din județul Timiș care vor beneficia de screening-ul asigurat de către Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

1500 de persoane din județul Csongrad care vor beneficia de servicii de screening, furnizate de către Spitalul Central Județean Békés

40 de specialiști în domeniul medical, 20 de la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, 20 de la Spitalul Central Județean Békés vor participa la workshopuri comune pentru a-și îmbunătăți abilitățile medicale în domeniul diagnosticului și tratamentului bolilor cardiovasculare și vasculare periferice

2500 de broșuri privind stilul de viață sănătos și riscul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice distribuite.