Proiectul „Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and peripheral vascular diseases in Békés-Timis counties“ este finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională cu   2.301.346,47 euro prin intermediul Programului Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritară 4- Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății, Obiectiv specific 4.1 – Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite, Prioritatea de investiţii (Ip) 9/a – Investiţii în infrastructura medicală și socială.

Parteneri:

 • Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, Lider de proiect
 • Spitalul Central Județean Békés.

Valoarea totală a proiectului2.707.466,44 euro, din care 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile FEDR, 15% cofinanţare de la bugetul de stat pentru partenerul maghiar, 13% cofinanţare de la bugetul de stat şi 2% fonduri proprii pentru partenerul român.

Durata proiectului: 36 luni (01.01.2019-31.12.2021).

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea serviciilor de sănătate în 2 instituții medicale din județele Timiș și Békés pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice, în beneficiul populației din zona Timiș – Békés printr-o abordare incluzivă și modernă.

Obiectivul specific 1: Îmbunătățirea infrastructurii de sănătate pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice în 2 instituții de sănătate din zona Timiș – Békés.

Obiectivul specific 2: Îmbunătățirea accesului populației din zona Timiș – Békés la informații privind sănătatea și la servicii medicale de calitate pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice.

Activităţile proiectului:

 • achiziționarea și instalarea de echipamente medicale performante pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice
 • 4 workshopuri comune pentru personalul medical din cele două județe în vederea îmbunătățirii abilităților medicale în domeniul diagnosticului și tratamentului bolilor cardiovasculare și vasculare periferice
 • 4 seminarii pentru publicul larg în care se vor transmite informații despre prevenirea bolilor cardiovasculare și vasculare periferice
 • transfer de cunoștințele între personalul medical al celor două spitale partenere, inclusiv realizarea a 2 protocoale medicale comune
 • activități de screening în cele două județe pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice.

Principalele rezultate preconizate ale proiectului:

– 6 departamente medicale vor fi modernizate prin intermediul proiectului (3 la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și 3 la Spitalul Central Județean Békés)

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara va achiziționa echipamente medicale pentru modernizarea a 3 departamente medicale:

Pentru a moderniza Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală se vor achizitiona:

 • 1 angiograf
 • 1 ecograf
 • 1 software cardiac pentru RMN

Pentru a moderniza Secţia Clinică de Medicină Internă se vor achiziţiona:

 • 2 ecografe
 • 4 monitoare de presiune sanguină și 4 monitoare EKG cu 2 soft-uri

Pentru a moderniza Secţia Clinică de Anestezie Terapie Intensivă I se vor achiziţiona:

 • 7 paturi medicale, 4 electrocardiografe și 2 defibrilatoare portabile.

Spitalul Central Județean Békés va achiziționa echipamente medicale pentru modernizarea a 3 departamente medicale:

Pentru a moderniza Departamentul de Cardiologie Invazivă din Gyula se va achiziţiona:

 • 1 dispozitiv DSA (Angiografie digitală)

Pentru a moderniza Ambulatoriul de Cardiologie din Békéscsaba, se va achiziţiona:

 • 1 dispozitiv de diagnosticare cu ultrasunete

Pentru a moderniza Ambulatoriul de Cardiologie din Gyula se va achiziţiona:

 • 1 dispozitiv de diagnosticare cu ultrasunete 3D

– 2500 de persoane vor fi informate cu privire la prevenirea și diagnosticul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice în județul Timiș

–  1500 de persoane din județul Timiș care vor beneficia de screening-ul asigurat de către Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

– 1500 de persoane din județul Csongrad care vor beneficia de servicii de screening, furnizate de către Spitalul Central Județean Békés

– 40 de specialiști în domeniul medical, 20 de la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, 20 de la Spitalul Central Județean Békés vor participa la workshopuri comune pentru a-și îmbunătăți abilitățile medicale în domeniul diagnosticului și tratamentului bolilor cardiovasculare și vasculare periferice

– 2500 de broșuri privind stilul de viață sănătos și riscul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice distribuite.